Shopping Cart

No products in the cart.

Bluetooth Transmitter ส่ง

Bluetooth Transmitter เป็นบลูทูธแบบส่ง สัญญาณ Audio ไม่ว่าจะงบเท่าไร เราก็จัดแบบคุ้มๆมาให้คุณ

บลูทูธ แบบ Transmitter ส่งสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ที่ไม่มีระบบไร้สาย ส่วนใหญ่จะเป็นทีวี คอม PC ไปยังอุปกรณ์ไร้สาย อาทิเช่น ลำโพงบลูทูธ หรือ หูฟังบลูทูธ ตัวอย่างการใช้งานจะมีประมาณนี้

    • ต่อหูฟังเข้าทีวี เพื่อจะให้เสียงทีวีไปออกหูฟังบลูทูธ หรือ ลำโพงบลูทูธ
    • ต่อเสียงจาก คอม PC ไปยัง หูฟังบลูทูธ หรือ ลำโพงบลูทูธ

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์